Lovgrundlag

Pelsdyrafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og fondsmidlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen er udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet udøver tilsyn med Pelsdyrafgiftsfonden.

 

Links til regler:

Baggrund om landbrugsfondene

Landbrugsstøtteloven

Bekendtgørelse om produktionsafgift for pelsskind

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet