1. Sygdomsbekæmpelse
2. Ernæring og næringsstofbehov hos mink
3. Klarlægning af de mikrobiologiske årsager til diarre hos minkhvlape i dieperioden
4. Inklusion af fjerkræbiprodukter i minkfoder (Inkjer)
5. Udvikling af metode til test af berigelse i WelFur-mink
6. Fastlæggelse af korrektionsfaktorer for observationer af stereotypi i WelFur før eller efter fodring
7. Udvikling af hurtige og kosteffektive metoder til sygdomsovervågning og diagnostik på pelsdyrfarme
8. FENP - sygdomsmekanismer og forebyggelse
9. Flytning af hvalpe mellem kuld - hvordan gøres det bedst?
10. Avl for højere overlevelse hos mink

Minkgård