1. Sygdomsbekæmpelse
 2. Ernæring og næringsstofbehov hos mink
 3. Unormarl adfærd hos mink - har de forskellige former samme årsag og betydning?
 4. Selektion af avlsdyr før slutfedning og udarbejdelse af 'desired gain' modeller til multitrait-modellen
 5. Flytning af hvalpe imellem kuld
 6. Udvikling af metode til test af berigelse i WelFur Mink
 7. Korrekt Wel-Fur mink vurdering ved delvis fravænning af store kuld ved 42 dage
 8. Huld tilpasning uden velfærdsproblemer
 9. Biomarkører for methioninbehov hos mink
 10. Sundhed i vækstperioden
 11. Klarlægning af de mikrobiologiske årsager til diarre hos minkhvalpe i dieperioden
 12. Patologiske og mikrobiologiske undersøgelser af infektionssygdomme hos pelsdyr
 13. Præcisionsfodring af voksende mink
Dansk Minkavl