1. Sygdomsbekæmpelse vedr. Plasmacytose hos pelsdyr
 2. Ernæring og ernæringsbehov hos mink
 3. Selektion på tværs af farme, anvendelse af foderdata
 4. Fodercentralfoder og dets dækning af minks vitaminbehov
 5. Flytning af hvalpe mellem kuld - hvordan gøres det bedst
 6. Korrekt WelFur vurdering ved delvis fravænning af store kuld ved 42 dage
 7. Udvikling af metode til test af berigelse i WelFur Mink
 8. Huldtilpasning uden velfærdsproblemer
 9. Sundhed i vækstperioden - optimering af bakteriologisk diagnostik
 10. Smitteforhold og patogenese af AMDV i mink
 11. Betydningen af minktævens immunologiske kompetence omkring fødsel og diegivning for fedtede hvalpe
 12. Præcisionsfodring af voksende mink
 13. Patologiske og mikrobiologiske undersøgelser af infektionssygdomme hos pelsdyr
 14. Erhvervs PhD projekt vedr. diarre i diegivningsperioden - optimering af forebyggelse og behandling
Kopenhagen Fur