Sygdomsbekæmpelse

Plasmacytosebekæmpelsen har gennem de sidste snart 30 år udviklet sig positivt. I Danmark er det lykkedes at få størstedelen af landets farme sygdomsfrie bl.a. som følge af et nationalt bekæmpelsesprogram. Dog er der fortsat primært i Vendsyssel, enkelte besætninger som har problemer med bekæmpelsen. Det har medført at et større antal avlerne har nedpelset deres besætning. Bekæmpelsen sker på flere fronter. For det første gennemføres sygdomsovervågning af landets besætninger på baggrund af et offentligt regelsæt, som tillige stiller krav om iværksættelse af forskellige foranstaltninger for at bekæmpe sygdommen. For det andet gennemføres sanering af farme som supplement til kravene i det offentlige regelsæt. Dette har resulteret i at ca. 99% af landets avlere har farme uden fund af reagenter.

Desuden bekæmpes øvrige relevante sygdomme hos pelsdyr såsom hvalpesyge, virusenteritis, plasmacytoselungebetændelse, smitsom lungebetændelse samt parvovirusinfektion hos ræv og finnraccon og nosematose hos ræv. Nogle af de nævnte sygdomme er omfattet af offentlige regulering, uanset sygdommen er det vigtigt at opretholde en bekæmpelsesstrategi for at sikre den gode sundhedstilstand i den danske pelsdyrproduktion.