Om fonden

Pelsdyrafgiftsfonden administreres af Dansk Pelsdyravlerforening.

Fondens formål er at styrke pelsdyrerhvervets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne igennem;

Sygdomsbekæmpelse
Forskning og udvikling
Produktudvikling

Pelsdyrafgiftsfondens midler stammer fra den produktionsafgift der opkræves ved salg af pelsskind fra mink, ilder, ræve og finnracoon produceret i Danmark delvist, samt fra tilskud af promilleafgiftsmidler fra Promilleafgiftsfonden.

Der er yderligere information om Pelsdyrafgiftsfonden på Statens Tilskudspuljer.