Sygdomsbekæmpelse primært vedr. plasmacytose hos mink

Bekæmpelsen af sygdommen plasmacytose i de danske pelsdyrfarme har siden starten for ca. 30 år siden, hvor de danske minkbesætninger var smittet for ca. 50 % vedkommende, udviklet sig særdeles positivt.

Bekæmpelsen af plasmacytose var til at starte med frivillig, men allerede i midten af 1980'erne stod det klart for de fleste avlere, at vejen frem var plasmacytosefri besætninger, og dermed et plasmacytosefrit Danmark. De plasmacytosefri besætninger havde en bedre sundhedstilstand, en bedre skindkvalitet, og ikke mindst et større hvalperesultat.

For at opnå tilslutning til bekæmpelsen af plasmacytose fra alle pelsdyravlere, blev der i perioden frem til 1999 fra pelsdyravlerforeningen og fodercentralerne anbefalet, at alle avlere skulle udtage blodprøver til undersøgelsen for plasmacytose, og efterfølgende nedpelse alle smittede dyr. Det lykkedes ikke at få alle avlere med i den frivillige bekæmpelse, hvorfor det i 1999 blev vedtaget i samråd med det offentlige at etablere "Bekendtgørelsen om plasmacytose hos mink, ilder og finnracon". Hermed var alle pelsdyravlere forpligtiget til at lade deres besætninger blodprøveundersøge, og endvidere nedpelse alle ikke plasmacytosefri dyr.

For det meste af landet har "Bekendtgørelsen om plasmacytose hos mink, ilder og finnracon", været tilstrækkeligt for at bekæmpe plasmacytosen, dog viste det sig ikke tilstrækkeligt i Vendsyssel, hvorfor der i eftersommeren 2004 blev oprettet en bekæmpelseszone. Reglerne for bekæmpelseszonen medfører, at der i området bliver foretaget ekstra blodprøvning af dyrene, og samtidig indført flytteforbud.

Siden etableringen af Bekendtgørelsen om plasmacytose har der hvert år været foretaget udskiftning af besætninger med plasmacytose i bekæmpelseszonen. Nedpelsning af besætninger med påvist plasmacytose har medført at mange besætninger har opnået plasmacytosefri status, men i et hvert sygdomsbekæmpelsesprogram må det forventes at der kan opstå tilbagefald. Gennem regnskabsåret 2009 blev der således fundet 20427 reagenter fordelt på 103 farme mod 29986 reagenter fordelt på 113 farme i 2008. langt de fleste af disse farme er, som tidligere, placeret i Vendsyssel, men også et par farme beliggende uden for bekæmpelseszonen har været ramt, nemlig ved Harboøre og Brovst. I skrivende stund er der 0% inficerede farme på Sjælland, Bornholm, Fyn og Sydjylland. I Midtjylland er 3 farm inficerede mens dette tal er 117 for Nordjylland. Det har derfor i medført at det har været nødvendigt at sanere 113 farme i regnskabsåret 2009 mod 134 farme i regnskabsåret 2008.

Selvom det nogle gange kan være svært at se resultatet af mange års bekæmpelse, vil arbejdet med bekæmpelsen af plasmacytosen fortsætte, med det formål at opnå et plasmacytosefrit Danmark.

I forbindelse med udbrud af plasmacytose i de danske minkbesætninger er det derfor nødvendigt at rådgive avlerne om tiltag, som kan øge muligheden for at farmen efter en sanering kan opretholde status som plasmacytosefri. I den forbindelse bliver avlerne besøgt af personale fra Dansk Pelsdyrlaboratorium, for i samråd med avleren at gennemgå farmen og efterfølgende planlægge den løsning som er nødvendig netop for hans farm, med hensyntagen til farmens geografiske placering. Besøgene omhandler både den rengøring og efterfølgende desinfektion, som skal foretages i forbindelse med nedpelsning af pelsdyrhold smittet med plasmacytose, samt senere besøg om godt management i farmen, når den nye besætning er indsat.

Endvidere henvises til Laboratoriet/Sygdomme på Kopenhagen Furs hjemmeside, som løbende bliver opdateret med nyt på området.