Skemaer til regnskabsafrapportering

Deadline for 2019 afrapporteringen er d. 1. februar for de faglige afrapporteringer samt for regnskabsafrapportering.

 

*De projekter der af bestyrelsen er udvalgt til effektvurdering de enkelte år, skal ud over at udfylde den faglige afrapportering også indsende effektvurderingsskemaet. De vil af fondens bestyrelse blive indbudt til at præsentere deres projekt for bestyrelsen på forårets bestyrelsesmøde (afholdes normalt i april).

 

Skema til Faglig Afrapportering

 

Skema til Regnskabsafrapportering

 

Skema til Effektvurdering*