Projektets formål

At visualisere pelsteknikker vha. foto-teknisk behandling.

Afrapportering

Der er lavet forundersøgelse. Se projektbeskrivelse/ansøgning i bilag.