Projektets formål

At undervise designstuderende i brugen af pels og mulighederne i minken som et materiale.

Afrapportering

Uddannelsen af nye buntmagere og designere har igen i 2010 været en prioritet for Kopenhagen Studio. Udover den indsats, der er gjort i tidligere år i især Danmark, har Kopenhagen Studio i 2010 udnævnt uddannelse som et decideret indsatsområde. Det betyder, at indsatsen er blevet styrket betydeligt både med ansættelsen af en ekstra buntmager, hvilket frigiver ressourcer til uddannelsesdelen, samt Design Manager Michael Holms øgede fokus på designskolerne. I år har studerende fra skoler i hele verden været forbi Kopenhagen Studio, og det forventes, at endnu flere studerende vil stifte bekendtskab med pelsen og dens muligheder i 2011.

 De overordnede indsatsområder er fordelt således:

1) Undervisning af elever fra EASV (tidligere EUC Syd)

2) Undervisning af elever i Beijing på Tsinghua University

3) Individuel undervisning af design-elever fra hele verden

4) Konkurrencer/klasseundervisning på skoler i Europa

5) Ændret fokus på Den Gyldne Pelsnål (designkonkurrence)

6) Udlæring af buntmagerelev i workshoppen.

1. I 2010 valgte fire elever fra Designteknolog-uddannelsen EASV at specialisere sig i pels. Fire elever blev færdige efter et halvt års undervisning. Udover undervisningen i Sønderborg, som Kopenhagen Studio assisterer, har eleverne også været på et uge-langt besøg i workshoppen for at lære mere om brugen af pels i deres kollektioner samt et uge-langt sorteringskursus. Eleverne har ved en udstilling i Sønderborg fremvist deres kunnen.

2. På Tsinghua University er der blevet indrettet et 'Kopenhagen Studio', hvor elever, der har valgt pelsdesign som speciale, kan undervises. Der er omkring 30 elever på holdet, og alle modtager materialer fra Kopenhagen Studio og Kopenhagen Fur.  Undervisningen er tilrettelagt således, at lokale lærere står for den primære undervisning. Buntmagerdelen varetages af Mrs. Bi, som er videreuddannet af Kopenhagen Studio. Ansatte fra Kopenhagen Studio rejser til Tsinghua for at undervise i trends, teknikker etc., der er således brugt 2-3 uger på undervisning på Tsinghua University i Beijing i 2010. 

3. Udvalgte designstuderende fra ind- og udland bliver inviteret til eller kontakter selv Kopenhagen Studio for at lære mere om pels og brugen heraf i forbindelse med deres afgangskollektioner. I 2010 har workshoppen undervist og samarbejdet med omkring 10 designstuderende fra hele verden.

4. Som noget nyt har Kopenhagen Studio i 2010 involveret sig i designkonkurrencer og decideret klasseundervisning som gæstelærer i flere forskellige designskoler rundt om i Europa. Det er et nyt område, som skaber et stort kendskab til pelsen og pelsens muligheder. Således er der bl.a. gennemført en konkurrence på det tyske Universität der Künste, hvor de studerende har modtaget undervisning i forbindelse med konkurrencens opstart samt undervejs. Både Design Manageren og en buntmager har været til stede i processen.

5. Den Gyldne Pelsnål er en designkonkurrence, der startede tilbage i 1999. I 2010 valgte Kopenhagen Studio at ændre fokus på konkurrencen, så udelukkende studerende kan deltage. Konkurrencen er også gjort mere lærerig for studerende, så udviklingen og opsyningen af designs er mere intensiv og pædagogisk. Der bruges derfor mange flere timer på konkurrencen, og Design Manageren og en buntmager besøger bl.a. skoler op til konkurrencen for at fortælle om de muligheder, konkurrencen indeholder.

6. Kopenhagen Studios workshop ser det som sin forpligtelse at bære buntmagerfaget videre. Workshoppen har derfor altid minimum én elev, som oplæres til buntmager. I 2010 har Charlotte Troldholt været elev i workshoppen.