Projektets formål

Projekterne har til formål at udvikle nye teknikker og finde nye anvendelses former for pels som materiale.

Det tilstræbes at skabe et netværk af internationale designere og undervisningsinstitutioner, som via deres interesse for pels kan bibringe branchen innovation og nytænkning.

Der vil i fremtiden blive satset på samarbejde med uddannelsesinstitutioner, i form af undervisning og besøg fra unge studerende med henblik på at udbrede elevernes kendskab til pels.

Afrapportering

I 2010 ændredes tilgangen til teknikudvikling. Fokus blev skærpet, så man brugte MIFUR (verdens vigtigste pelsmesse) som platform for udfoldelsen af nye teknikker. Arbejdet med MIFUR-teknikkerne fungerer således:

- August fastsættes tema (i 2010 har man arbejdet med Himmel og Hav)

- I efteråret udvikles nye pelsteknikker, der passer til temaet

- I vinteren opsyes 5-6 styles samt accessories og interiør

- Processen dokumenteres løbende med omfattende billedmateriale og forklarende tekst

- En folder produceres sidst i året, som forklarer, hvordan teknikkerne syes og anvendes

- Alt vises i starten af marts 2011 på MIFUR

Noget lignende blev allerede gjort i 2009, hvor temaet var Riddere og Jomfruer. Efter de erfaringer, der blev draget der er teknikudviklingen blevet yderligere intensiveret, og i 2010 har Kopenhagen Studio formået at have et gennemført teknikudviklingsforløb.

Udover MIFUR bliver teknikkerne også præsenteret i Danmark, Kina og Canada på messer samt til forskellige samarbejdspartnere, der har været i huset.

MIFUR-teknikkerne er udviklet i tæt samarbejde med Cecilie Toklum, designer og scenograf, der har været tilknyttet huset som fast konsulent på dette projekt. Det har medført en forøgelse i udgifterne til eksterne samarbejdspartnere.

Det almindelige teknikudviklingsarbejde, som tidligere har været gennemført, er stadig blevet udført i 2010 udover arbejdet med MIFUR. Teknikkerne, der er udviklet i 2010, skal som i foregående år inspirere designere, buntmagere og producenter i og udenfor pelsbranchen til at bruge pels i deres kreationer. Teknikkerne er blevet til i et nært samarbejde mellem Kopenhagen Furs workshop, beliggende i Kopenhagen Studio, og besøgende designere samt fast tilknyttede designere.

Især i forbindelse med Kopenhagen Studios deltagelse i Copenhagen Fashion Week blev der udviklet flere nye teknikker i samarbejde med designere. Det er vigtigt at understrege, at de fleste af disse teknikker tilhører designerne i 1-2 år, og det er derfor ikke alle teknikker, der er til stede i Kopenhagen Studios 'bibliotek' af teknikprøver hele tiden. Derudover lægger Kopenhagen Studio også et stort arbejde i at udlåne teknikker til buntmagere, producenter og designere, så de kan lade sig inspirere til at bruge pelsen på nye måder.

 Udover fremvisningen af teknikker på messer er der i 2010 også videreført en mere fokuseret vidensdeling med førende buntmagere og producenter. Kopenhagen Studio har således skabt nære relationer med de største og vigtigste producenter i Europa, undersøgt muligheden for at indgå i et tættere samarbejde med internationale garverier samt inviteret buntmagere til huset for at lære de nye teknikker. P.t. arbejdes der på en øget vidensdeling via de nye medier, såsom web og evt. sociale medier.

Der er udover den almindelige uddannelse (se delprojekt 2) også gennemført en lang undervisningsrække på Tsinghua University af kinesiske MBA-studerende. Kopenhagen Studio har her fokuseret meget på vidensdeling og fremvisning af teknikker, der har været udviklet i det forgangne år.

I 2010 er dokumentationen af de udviklede teknikker blevet yderligere styrket. Der er således lavet et omfattende arbejde med skriftlig dokumentering, og en buntmager har modtaget undervisning, så hun fototeknisk kan dokumentere arbejdet, der foregår i workshoppen.